O firmě Agro Žamberk a.s.

O firmě Agro Žamberk a.s.

Akciová společnost Agro Žamberk a.s. vznikla transformací ze společného agrochemického podniku v roce 1992. V té době došlo k radikální změně podnikatelského zaměření. Z podniku služeb pro zemědělství se stala obchodní společnost. Skladování a zásobování průmyslovými hnojivy doplnil obchod s palivy (uhlí, dřevěné brikety), pohonnými hmotami, agrochemií, oleji, pneumatikami a dalšími komoditami. Později čerpací stanice PHM, servis a pneuservis, které nabízejí služby široké motoristické veřejnosti.

V současné době jsme rozšířili naše služby o ruční čištění vozidel. Zázemí firmy tvoří komplet budov: prodejny, sklady, dílny, ve více než 5 ha průmyslovém areálu. Vlastní železniční vlečka zajišťuje mimo jiné též příjem cisternových zásilek pohonných hmot a kapalných hnojiv.

Našim cílem je spokojený zákazník a korektní přístup ke všem obchodním partnerům.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 2020 - 2021

Ve společnosti probíhá realizace projektu:

„Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Agro Žamberk a.s. v období 2020-2021“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013701.

Projekt je zaměřen na vzdělání zaměstnanců firmy Agro Žamberk a.s.  Předpokládaná realizace projektu je v období 1.1.2020 až 31.12.2021, tedy 24 měsíců. Vzdělávacích aktivit se zúčastní celkem 44 zaměstnanců. Zaměstnanci absolvují školení v těchto oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovedností, jazykové vzdělávání, technické a odborné vzdělávání, účetní a ekonomické kurzy.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií  prostřednictvím OP Z a ESF.

Kontaktujte nás