Ekologická likvidace vozidel - co je potřeba?

Ekologická likvidace vozidel - co je potřeba?

31. 1. 2023

Dlouho stojící autovraky by neměly znečišťovat životní prostředí, ale měly by být správně ekologicky zlikvidovány. Co je všechno potřeba k odhlášení auta z registru vozidel?

Co je potřeba k ekologické likvidaci vozidla

Ekologická likvidace vozidel je proces, při kterém vyřazujeme vozidla z běžného provozu. Spolu s tím vůz zaniká také v celé evidenci. V legislativě se tento vůz následně označuje termínem „vozidlo s ukončenou životností“. Ekologickou likvidace provádíme jako pověřený specializovaný podnik. Autovrak je řazen do nebezpečného odpadu, protože obsahuje látky, jako jsou olej, benzin, kyseliny (v autobaterii) a další nebezpečné látky, proto tento úkon musí provádět specializovaný podnik, jako jsme my.

Vyřazení vozidla z registru je dnes opravdu jednoduché. Stačí si pouze na internetu vyhledat autorizovanou pobočku (přehled těchto míst najdete na webu Ministerstva životního prostředí MA ISOH – v tomto roce je 547 aktivních míst) a následně vyplnit jednoduché dokumenty.

Nejčastěji se jedná o plnou moc k předání autovraku do bezplatné likvidace – s poskytnutím úplaty – a/nebo čestné prohlášení o ztrátě technického průkazu, nečitelném VIN kódu a dalších.

Kromě plné moci (v případě, že jste pouze provozovatelem vozidla) a čestného prohlášení, případně rozhodnutí o dědictví (v případě likvidace vraku zemřelé osoby), je potřeba si s sebou k nám vzít také velký technický průkaz (pokud jej máte), občanský průkaz a v případě OSVČ osob také živnostenský list.

Ekologická likvidace autovraků - zákon

Likvidace vozidla se řídí následující legislativou:

  • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
  • Vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky
  • Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Po likvidaci vozidla vám vydáme potvrzení o ekologické likvidaci, spolu s osvědčením o registraci vozidla a registrační značkou se vydáte na příslušný úřad a požádáte o vyřazení vozu z evidence. Po vyplnění formuláře o vyřazení vozidla, dostanete zápis do velkého technického průkazu o zániku vozidla. S technickým průkazem se následně vydáte do pojišťovny a zrušíte pojistnou smlouvu.

Věděli jste, že?

Prezentujeme se také na oborově zaměřeném katalogu firem Portálu řidiče. Jedná se o unikátní místo, kde najdete všechno, co se týká oboru auto-moto. Podívejte se například na sekci inzerce aut online, ve které můžete poptat kvalitní ojeté vozy Škoda, Hyundai, Volkswagen a mnoho dalších značek.

Máte zájem o ekologickou likvidace vozidla? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme